EfficaXII - KUNDEPORTAL

Kundeportal for bogholdere og revisorer

White-label portal, til dine medarbejdere og kunder hvor alle tilknyttede personer til en kunde kan kommunikere med hinanden.

Upload af data til opgavehåndtering eller arkivering til års- og stamarkiver. Derudover mulighed for planlæg af arbejdsopgaver med deadline for ansatte og kunder.

Online ledelsesrapportering.

BASIS

99 pr. md.

CUSTOMIZED

50kr/md/bruger

Optimer din virksomheds dokumentstyring effektivt

Dokumentstyring er kernen i enhver virksomhed, uanset dens størrelse eller branche. Effektiv bilags- og dokumentstyring kan have en betydelig indflydelse på produktiviteten, sikkerheden og overholdelsen af lovgivningsmæssige krav.

Med EfficaXII kan du forbedre virksomhedens dokumentstyring:

Dokumentstyring spiller en central rolle i enhver virksomheds daglige drift af flere årsager:

  1. Organisation: En velstruktureret dokumentstyringsproces sikrer, at alle vigtige dokumenter og bilag er let tilgængelige og organiserede, hvilket reducerer tidsspild og forbedrer arbejdsflowet.

  2. Sikkerhed: Ved at implementere strenge adgangsrettigheder og versionering kontrol kan virksomheder beskytte følsomme oplysninger og minimere risikoen for datatab eller uautoriseret adgang.

  3. Overholdelse: Med skiftende lovgivningsmæssige krav er det afgørende at have et solidt dokumentstyringssystem på plads for at sikre overholdelse af regler og standarder, hvilket kan beskytte virksomheden mod bøder og retssager.

effektiviseringsenheden

Optimer din dokumentstyring med EfficaXII.

Med EfficaXII kan du forbedre din virksomheds bilags- og dokumentstyring og optimerer arbejdsprocesserne.

Med EfficaXII kan du forbedre virksomhedens dokumentstyring:

Dokumentstyring spiller en central rolle i enhver virksomheds daglige drift af flere årsager:

  1. Digital Dokumentstyring: Ved at investerer i en digital dokumentstyring platform, der automatisere arbejdsprocesser kan du nemt skabe overblik både internt og eksternt.

  2. Træning og oplæring: Når du vælger EfficaXII fpår du kyndig og grundig oplæring i brug af platformen med. EfficaXII er udviklet af regnskabskyndige der har mange års erfaring med administration, økonomi, regnskab og procesoptimering.

  3. Opgavestyring og rapportering Dokumentstyringen i EfficaXII supleres i platformen af opgavestyring og ledelsesrapportering. Det er således muligt i platformen at uddelegerer opgaver, og se en status på opgaver der skal løses af såvel interne som eksterne. Ligeledes letter platformen rapportering til ledelse, og eventuelle moder selskaber.