KUNDEPORTAL

KUNDEPORTAL

Professionaliser din virksomhed og kontakten med dine kunder. EfficaXII’s Kundeportal er et onlineværktøj hvor du sikkert og krypteret, kan dele data mellem din virksomhed og dine kunder. Slip for bøvl med ny lovgivning om opbevaring og deling af data.

Fordele med EfficaXII’s Kundeportal:

  • Effektiviser og standardiser arbejdsgange i din virksomhed
  • Få overblik over delt data med flere i organisationen
  • Undgå usikre e-mails
  • Sikker dokumentation og arkivering af data
  • Fremstå professionel i din kommunikation

Brugerfladen kan tilpasses med navn, logo, design og farver, så dine kunder får en professionel og troværdig oplevelse af din virksomhed.

Funktioner

  • Dashboard med oversigt over kommunikation, opgaver og delt data
  • Værktøj til opgavestyring
  • Professionel rapportering
  • Skabeloner til stamdata og arkiv
  • Login med to-faktorgodkendelse og forskellige rettigheder
 

Med dit køb af EfficaXII Kundeportal vil du få effektive processer og som følge heraf større dækningsgrad.

Kom i gang med EfficaXII, udgiften er tjent hjem den første måned!

Økonomi

Opnå bedre økonomiske resultater og styrk likviditeten med EfficaXII. Virksomheder med effektive og skarpe arbejdsprocesser er mindre sårbare overfor udsving i f.eks. konjekturer eller kundesammensætninger.

Opnå bedre økonomiske resultater og styrk likviditeten med EfficaXII. Virksomheder med effektive og skarpe arbejdsprocesser er mindre sårbare overfor udsving i f.eks. konjekturer eller kundesammensætninger.

Oplever din virksomhed svingende likviditet?

Med EfficaXII opnår du skarpe arbejdsprocesser i din virksomhed bl.a. gennem dokumentation og optimering af salg, produktion og administration.

Drift

Din virksomhed skal være omstillingsparat, så den kan komme stærkt igennem f.eks. en pandemi, inflation, når energipriserne stiger eller ny lovgivning som den nye bogføringslov bliver indført.

Få en stabil og fleksibel virksomhed med EfficaXII. For at kunne forudsige hvad der påvirker dine økonomiske resultater og likviditet, kræver det overblik og en effektiv drift. Så er din virksomhed forberedt, når verden ændrer sig.

Har din virksomhed været påvirket?

Arbejdsmiljø

Arbejdsglæde hos dine medarbejdere, er måske den vigtigste vej til succes for din virksomhed. 

EfficaXII hjælper dig til at skabe et godt arbejdsmiljø f.eks. gennem en god onboarding, medarbejderindflydelse og forståelse for

virksomhedens værdikæde. Ansvarsfordeling og beføjelsesrettigheder er også vigtige fokusområder. Din vej til et godt arbejdsmiljø starter hos den enkelte medarbejder. Sammen kan I skabe skarpe arbejdsprocesser.

Vidensdeling

Være bedre rustet når der opstår sygdom, eller en medarbejder fratræder sin stilling med EfficaXII. Fraværet af en vidensperson i din virksomhed kan pludselig opstå, og hvis du ikke har den rette dokumentation af arbejdsprocesser på plads, kan det i sidste ende koste din
virksomhed penge.

EfficaXII hjælper dig til en stærkere organisation gennem vidensdeling så din virksomhed opnår større fleksibilitet med den rette dokumentation af arbejdsprocesser. Det gør jer stærke ved fravær af videnspersoner, ændringer af medarbejdersammensætning og f.eks. ved brug af vikarer.

Hvor gode er I til at dele viden?