EFFEKTIVISERING

Effektiviser din virksomhed med EfficaXII

Slip for dyre konsulenter og se positive resultater allerede den første måned. Det er nemt og enkelt, og med EfficaXII står du og dine medarbejdere selv for effektiviseringen af din virksomhed. Metoden giver den enkelte medarbejder ejerskab for processen, og det styrker arbejdsglæden.

Med EfficaXII kan du forbedre virksomhedens:

  • Økonomi
  • Drift
  • Arbejdsmiljø
  • Vidensdeling

Kom i gang med EfficaXII, udgiften er tjent hjem den første måned!

Økonomi

Opnå bedre økonomiske resultater og styrk likviditeten med EfficaXII. Virksomheder med effektive og skarpe arbejdsprocesser er mindre sårbare overfor udsving i f.eks. konjekturer eller kundesammensætninger.

Oplever din virksomhed svingende likviditet?
Opnå bedre økonomiske resultater og styrk likviditeten med EfficaXII. Virksomheder med effektive og skarpe arbejdsprocesser er mindre sårbare overfor udsving i f.eks. konjekturer eller kundesammensætninger.
Med EfficaXII opnår du skarpe arbejdsprocesser i din virksomhed bl.a. gennem dokumentation og optimering af salg, produktion og administration.

Drift

Din virksomhed skal være omstillingsparat, så den kan komme stærkt igennem f.eks. en pandemi, inflation, når energipriserne stiger eller ny lovgivning som den nye bogføringslov bliver indført.
Har din virksomhed været påvirket?
Få en stabil og fleksibel virksomhed med EfficaXII. For at kunne forudsige hvad der påvirker dine økonomiske resultater og likviditet, kræver det overblik og en effektiv drift. Så er din virksomhed forberedt, når verden ændrer sig.

Arbejdsmiljø

Arbejdsglæde hos dine medarbejdere, er måske den vigtigste vej til succes for din virksomhed. EfficaXII hjælper dig til at skabe et godt arbejdsmiljø f.eks. gennem en god onboarding, medarbejderindflydelse og forståelse for
virksomhedens værdikæde. Ansvarsfordeling og beføjelsesrettigheder er også vigtige fokusområder. Din vej til et godt arbejdsmiljø starter hos den enkelte medarbejder. Sammen kan I skabe skarpe arbejdsprocesser.

Vidensdeling

Være bedre rustet når der opstår sygdom, eller en medarbejder fratræder sin stilling med EfficaXII. Fraværet af en vidensperson i din virksomhed kan pludselig opstå, og hvis du ikke har den rette dokumentation af arbejdsprocesser på plads, kan det i sidste ende koste din virksomhed penge.
Hvor gode er I til at dele viden?
EfficaXII hjælper dig til en stærkere organisation gennem vidensdeling så din virksomhed opnår større fleksibilitet med den rette dokumentation af arbejdsprocesser. Det gør jer stærke ved fravær af videnspersoner, ændringer af medarbejdersammensætning og f.eks. ved brug af vikarer.